Osobnostní typologie nám pomáhá pochopit sebe i ostatní a jejich chování.

 

 

Osobnostní typologie nám pomáhá pochopit sebe i ostatní a jejich chování.

 

 

Pokud alespoň trochu z této kombinace poznáme, dokážeme vytvářet prostředí, kde každý může podávat lepší výkon a kde se mu pracuje lépe.

 

 

Pokud alespoň trochu z této kombinace poznáme, dokážeme vytvářet prostředí, kde každý může podávat lepší výkon a kde se mu pracuje lépe.

 

 

 

Osobnostní typologie jsou často katalyzátorem celoživotního osobního rozvoje.

Úvod do osobnostní typologie na pracovišti

 • Posouváme lidi k lepšímu výkonu.
 • Abychom z lidí dostali to nejlepší, potřebujeme vědět, jací jsou
 • Potřebujeme vědět, proč jednají tak, jak jednají, jaké jsou jejich silné stránky a jaké přináší kvality.

Osobnostní typologie nám pomáhá objevovat:

 • zjištění našich silných stránek a potenciálu
 • co nás a lidi kolem nás motivuje a inspiruje
 • jak komunikujeme, jak se rozhodujeme a jak zvládáme konflikt
 • jak dosahujeme těch nejlepších výsledků
 • jaké jsou naše zájmy

Na pracovišti najde osobnostní typologie uplatnění zejména v:

 • posílení sebedůvěry
 • posílení schopnosti týmové spolupráce
 • zlepšení prodeje
 • zvládání změny
 • zvládání stresu
 • identifikaci prostoru ke zlepšení
 • nastavení odpovídajícího profesního směřování
 • výběru správných lidí

Mimo práci nachází osobnostní typologie uplatnění v:

 • prohloubení sebepoznání
 • budování sebedůvěry
 • porozumění různým typům lidí a tomu, jak s nimi jednat
 • zlepšení osobních vztahů
 • pochopení, jak můžeme tuto znalost využít, abychom se cítili lépe

Typologie může pomoci s rozličnými cíli, problémy a rozvojovými oblastmi

 • osobní rozvoj
 • pochopení toho, jak jednáme sami a jak jednáme s ostatními
 • zlepšení komunikace, rozhodování, stylu vedení, sebedůvěry a další...
 • rozkrytí toho nejlepšího, co vám mohou lidé nabídnout

Zažili jsme, jak nám typologie pomáhá pochopit lidi,

 

aby každý mohl fungovat tak, jak nejlépe může.

 

 

Pomáháme organizacím dosahovat cílů tím, že umožňujeme lidem být skvělí

 

v tom, jací jsou a co dělají...

 

 

Spojte se s námi a proberte možnosti rozvoje vašich lidí a vašich týmů.