Existenciální přístup v koučování jde dále než výkonové koučování.

 

Specificky pracuje s hlubšími životními tématy, které zároveň nejen náš výkon determinují .

 

Jsou to témata jako naše osobní hodnoty, autenticita, naše pracovní poslání,

 

životní naplnění a opravdový smysl věcí, aktivit a vztahů, kterým věnujeme čas našeho života.

 

Pomáhá nám tak vidět podstatu právě našeho života, vnímat a respektovat svou esenci,

 

utřídit své směřování, rozhodovat se vědomě v souladu se svým životním záměrem

 

a jednat s plným vnitřním souhlasem.

 

 

 

 

Existenciální analýza 

 

Základy existence – čtyři základní motivace naší existence

 

 

Abychom mohli náš život žít plně a co nejspokojeněji,

 

potřebujeme v těchto čtyřech oblastech zažívat sebe porozumění, přijetí a vnitřní souhlas.

 

Jsme tedy motivováni čtyřmi základními existenciálními otázkami:

1. Existuji – mohu ale opravdu být ve světě, ve kterém žiji?

Mám potřebný prostor, ochranu a podporu? Pokud toto zažíváme, cítíme se přijímáni, a to nám umožňuje zaujmout k sobě a k životu postoj plný sebepřijetí. Nedostatek v této základní životní motivaci vede k nervozitě a úzkostem..

2. Žiju – líbí se mi to?

Jsem v dobrém kontaktu se svými emocemi, svým vnitřním prožíváním? Cítím své emoce a jejich hodnotu? Právě díky emocím - pocitům hodnoty v mém životě získávám povědomí o tom, že je dobré být naživu – že jsem. Že můj život je hodnotný. Nedostatek v této základní životní motivaci vede ke smutku a depresím.

3. Jsem to já – cítím svobodu být sám sebou?

Mohu být sám sebou? Zažívám pozornost, spravedlnost, ocenění, úctu, respekt, svou vlastní hodnotu? Cítím, že mám právo být sám sebou? Nedostatek v této základní životní motivaci vede k sebepopření, přehánění a k poruchám osobnosti.

4. Jsem tu – z jakého důvodu?

Jaký to má smysl? Účel? Co je na tom cenného, co možná způsobí, že můj život přispěje smysluplně životu jako takovému/světu? Pro co žiji? Nedostatek vede k ztrátě zájmu o život a k rozvoji různých forem závislostí.

Jsme těmito čtyřmi základními životními otázkami neustále vyzýváni. (svět, život, já, kontext a smysl)

 

Jsme stále nuceni naším životem na ně odpovídat.

 

Hlavním nástrojem praxe Existenciální analýzy je osobní autentický rozhovor,

 

v němž na individuální rovině zkoumáme tyto výzvy života a naše odpovědi na ně.

 

Smysluplný život se rodí skrze vnitřní souhlas ve všech čtyřech rovinách základních životních motivací.