Provázíme vás klíčovými momenty vaší profesní cesty,

 

optimalizujeme vaše komunikační schopnosti, transformujeme váš leadership styl

 

a kompetence, abyste byli výkonnější a vedli si skvěle ve svém firemním prostředí.

Exekutivní koučování

Exekutivní koučování posiluje uvědomění o vašem směřování a dopadu vašich rozhodnutí, umožňuje vám nové pohledy na stávající situace a hledá nová řešení.

Tento koučovací program je určen pro výkonné manažery a HR profesionály.

Prostřednictvím koučování budeme rozvíjet schopnost uplatňovat koučovací přístup na vaší profesní cestě. Naučíte se koučovací metody a taktiky, jak zvládat změny, a také jak používat základní nástroje a techniky:

 • sebepoznání, změna chování a postoje
 • odhalení smyslu jednání
 • zvládání antipatie a konfliktu
 • Leadership development

Karierní koučování

Karierní koučování vám pomáhá zvádat výzvy spojené s profesním růstem, zaměřuje se na to, co vás momentálně v karierním rozvoji omezuje.

Kouč získává a využívá zpětnou vazbu k vašim schopnostem v rámci diskuse o vašich karieních možnostech. Proces by měl vést k vyjasnění, osobní změně a následné akci.

Be*Great podporuje výkonné manažery v posunu na nové pozice v rámci organizací, tak aby mohli efektivně a vklidu získat rychle kontrolu nad novou situací a zároveň plnit očekávání firmy na výkon.

Výkonnostní koučování

Výkonnostní koučování se zaměřuje na posílení individuální výkonnosti a soběstačnosti v současné roli. Zvyšuje efektivitu a produktivitu v práci.

Kouč napomáhá koučovanému nacházet svá vlastní řešení a funguje jako katalyzátor rozvoje.

Týmové koučování

Účelem týmového koučování je podpořit zlepšení spolupráce.

 • podpořit efektivitu a synergie plynoucí z práce v týmu
 • podpořit soudržnost a výkonnost managementu
 • posílení týmového přístupu k řešení problémů

Budování spolupráce

Koučování pro podporu a posílení spolupráce je nástrojem pro zlepšení schopnosti manažerů pracovat efektivně jako tým, přitom každý s vlastní zodpovědností.

Program se zaměřuje na sérii témat, která přispívají k efektivní spolupráci:

 • schopnost spolupráce
 • efektivní vzájemná interakce
 • vztahová inteligence
 • propojení členů týmu k dosažení cílů

Dovednostní koučování

Dovednostní koučování se věnuje posílení konkrétní dovednosti – např. prezentace, delegace, vedení týmu, vedení porad, proškolení nového zaměstnance, zvládání konfliktu, time-management, poskytování zpětné vazby...

Poskytuje flexibilní a adaptabilní přístup k rozvoji vašich dovedností.

Zaměřuje se na klíčové dovednosti, které potřebujete pro výkon své role. Koučink je nastaven tak, aby požadované cíle byly v souladu s potřebami organizace.

NÁŠ PŘÍSTUP KE KOUČOVÁNÍ

 

 

CO JE INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ?

 

Individuální koučování je setkáním kouče a koučovaného.

 

Zahrnuje sérii 1-2 hodinových sezení, s odstupem, který je daný individuálními požadavky a potřebami.

 

Obvykle 6 sezení v průběhu 3-6 měsíců.

 

 

KOUČOVACÍ SEZENÍ

 

Sezení se mohou konat v prostorách kouče, koučovaného, na jakémkoli jiném místě vyhovujícím oběma stranám.

 

Každé sezení je zaměřeno na konkrétní cíle. Stanovuje si je koučovaný stejně jako agendu každého sezení.

 

Zaměřuje se na individuální poznání a rozvoj, zapojuje do objektivní analýzy , dodává nadhled a odhaluje předtím netušené a nevyužívané zdroje.

 

Koučování je pro výkonné pracovníky nástrojem k objevování a rozvíjení manažerských scénářů. Je příležitostí hledat nová řešení a eliminovat slepá místa.

 

Koučování stimuluje a motivuje lidi k lepším výsledkům, poskytuje jim bezpečné místo, kde mohou získat zpětnou vazbu potřebnou k dalšímu růstu.

 

Vzájemný vztah kouče a koučovaného je tudíž zásadní.

 

 

 

KOUČOVACÍ DOHODA

 

Koučovací dohoda je dvoustranná a zahrnuje složky vzájemného závazku mezi:

 

- koučovaným ( a pokud to vyžaduje situace i s jeho zaměstnavatelem)

 

- Be*Great, koučem

 

 

Dohoda je zcela důvěrná a určuje:

 

- Rámec koučování a daný cíl

 

- Očekávané výsledky

 

- Délku, místo a frekvenci koučovacích sezení

 

- cenu koučovacího sezení /programu